Thpaat

ฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครหมออาสา ผ่านเครือข่าย


ฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครหมออาสา ผ่านเครือข่าย หมออาสา


รับสมัครหมออาสา ช่วยให้ความรู้/รักษาชาวมอแกน ซึ่งเป็นชาวเล ที่เกาะสุรินทร์ ร่วมกับนักวิจัยจาก สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ดร.นฤมล อรุโณทัย)

คุณสมบัติ
เป็นนักศึกษาแพทย์ที่มีความรู้พื้นฐานบ้างแล้ว เช่น ฉีดยา เจาะเลือด ทำแผล จ่ายยาได้ หรือเป็นหมอที่ทำงานประจำ แต่มีเวลาพักและอยากลงมาช่วยงานได้ซัก 4-5 วัน ในช่วงเวลาต่อไปนี้
 
1. ต้นพฤษภาคม (ยังไม่ได้กำหนดวัน) เป็นงานอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชาวมอแกนประมาณ 10 คนหลายๆ เรื่องเช่น การใช้ยาที่ถูกต้อง การลดพฤติกรรมเสี่ยง อนามัยแม่และเด็ก การปฐมพยาบาล ฯลฯ อันนี้อบรมที่คุระบุรีค่ะ คงต้องเตรียมสื่อรูปภาพมาเยอะๆ เป็น ppt ก็ได้ค่ะ (ทีมนี้จะไม่ได้ลงเกาะ)(มีค่าเดินทางให้คือค่ารถทัวร์ กินอยู่ฟรีแต่แบบเรียบง่าย และมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 150 บาท ต้องมาด้วยใจจริงๆ เลยล่ะ)

2.ปลายมิถุนายน และ ปลายเดือนสิงหาคม (ยังไม่ได้กำหนดวัน แต่เป็นช่วงมรสุม ควรเป็นคนที่ลุยๆ ไม่เมาเรือ ไม่กลัวคลื่น อยู่ง่ายกินง่ายไม่จู้จี้ค่ะ) เป็นงานตรวจสุขภาพมอแกน และให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องการรักษาสุขภาพ (ผ่านสื่อรูปภาพ) การฉีดวัคซีนให้เด็ก(เช่นเดียวกันคือมีค่าเดินทางให้คือค่ารถทัวร์ กินอยู่ฟรีแต่แบบเรียบง่าย และมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 150 บาทค่ะ)

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ พลาเดช ณ ป้อมเพ็ชร 06-6094069 และ 02-2187366-7


ภรณี ภู่ประเสริฐ Porranee Poobrasert
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Thai Health Promotion Foundation
Tel.0-2298-0500 Ext. 1313 Fax. 0-2298-0499

กลับ