อยากให้มีการดำเนินงาน ให้ครอบคลุม กว่านี้ืครับ โดยเฉพาะจังหวัด ภาคอีสานครับ
    เรียน ท่านประธาน ที่เครารพ การดำเนินของ เครือข่าย ยังไม่ทันในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะ ผิดกาารสูบบุหรี ของวัยรุ่น ในแทบจังงหวัด ภภาคอีสาน และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหววัดที่มีผลงาน การป้องปราบ ยาเสพติดที่เข้ม มาก แต่กลับ ทำอะไร กับบุหรี่ กับ สุรา เบียร์ ไไม่ได้เลยครับ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้มีเครือข่าย ที่ครอบคลุ่ม ที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยครับ ขอบพระคุณ ครับ
0 ความคิดเห็น

กลับหน้าเว็บบอร์ด