Thpaat เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
มิถุนายน 2554
" />

คู่มือเลิกบุหรี่สำหรับประชาชน


หนังสือความรู้เรื่องบุหรี่สำหรับประชาชนฉบับนี้ เป็นภารกิจที่เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะดำเนินการทำหนังสือที่อ่านเข้าใจง่าย เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ เพื่อจะได้ทราบถึงพิษภัยที่ทำให้เกิดอันตรายชึ้นได้ทั้งผู้สูบ ไม่สูบ และสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดเอกสารแนบกลับ