Thpaat

ผลพวงดีๆ จากการเลิก “บุหรี่” ใครจะเชื่อมันเริดมาก !!!


· หลังจาก 20 นาทีผ่านไป..หัวใจเต้นช้าลง

· 12 ชั่วโมงผ่านไป..ระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์ลดลง

· 2 สัปดาห์ - 3 เดือนหลังหยุด..ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดลดลง

· 1-9 เดือนหลังหยุด..การหายใจดีขึ้น, ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับผู้สูบบุหรี่

· 5 ปีหลัง..ความเสี่ยงในการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตลดลง

· 10 ปีหลัง..ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดลดลง รวมทั้งมะเร็งในช่องปาก หลอดอาหาร ลำคอ ไต

· 15 ปีหลัง..ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเหมือนคนทั่วไป 
   
จากข้อมูลเบื้องต้น ถ้าคุณยังสูบบุหรี่ ก็ควรจะรู้ว่าควรหยุดบุหรี่หรือไม่..."ลด ละ เลิก" บุหรี่กันเถอะนะจ๊ะ คุณจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 


กลับ