Thpaat

" />

พิษภัย “บุหรี่” ครอบจักรวาล


· ผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบ
เกิดขึ้นได้ทุกระบบ ตั้งแต่หัวจรดเท้า เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็งที่ต่างๆ ถุงลมโป่งพอง โรคปอด หืด ไอเรื้อรัง ภูมิแพ้ หลอดลมอักเสบ หูน้ำหนวก ต้อกระจก โรคในช่องปาก มีกลิ่นตัว กลิ่นปาก นิ้วและเล็บเป็นสีน้ำตาล-เหลือง โรคทางเดินอาหาร กระดูกพรุน ข้อเสื่อม ข้ออักเสบ รูมาตอยด์ อัมพฤกษ์ อัพพาต เกิดความผิดปกติของอารมณ์ แก่ก่อนวัย มีริ้วรอยเหี่ยวย่นบนผิวหนัง แผลหายช้า ใบหน้าซูบซีด เป็นหมัน เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

· ผลเสียต่อสุขภาพของคนรอบข้างจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง
จะได้รับสารพิษต่างๆ ในควันบุหรี่ และมีโอกาสเกิดโรคเช่นเดียวกับผู้สูบบุหรี่ เช่นในสตรีมีครรภ์ อาจทำให้เกิดบุตรยาก เกิดโรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ คลอดก่อนกำหนด ทารกน้ำหนักตัวน้อย และเกิดอาการไหลตายในเด็ก ส่วนในเด็กเล็ก ทำให้เกิดหวัดบ่อยขึ้น เป็นหูน้ำหนวก หืดกำเริบ และอาจมีพัฒนาการล่าช้า

· ผลเสียต่อสุขภาพจากการได้รับควันบุหรี่มือสาม
เป็นสิ่งตกค้างจากควัน อนุภาคโลหะหนัก สารก่อมะเร็ง และสารกัมมันตรังสีที่ติดอยู่กับเครื่องใช้ต่างๆ และเสื้อผ้า ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับเด็กเล็ก

· ผลเสียต่อสัตว์เลี้ยง
ทำให้อายุขัยสัตว์ลี้ยงนั้นสั้นลงกว่าปกติ

· ผลเสียต่อเศรษฐกิจ การงาน
สิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุจากค่าบุหรี่ และค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยที่บ่อยขึ้น ทำให้ขาดงานและเสียเวลาการทำงานจากการพักสูบบุหรี่ หรือเจ็บป่วยจากผลของภัยบุหรี่ เสียกำลังแรงงาน บุคลากร รัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูบบุหรี่กว่าปีละ 46,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินภาษีของเราทั้งสิ้น

· ผลเสียต่อสังคมและประเทศชาติ
เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและเป็นที่รังเกียจของสังคม อาจทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้จากก้นบุหรี่ รวมถึงผู้สูบอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ


กลับ